(XO8-S) Sekréta: Z nedele XV. po Turícach
Tua nos, Dómine, sacramenta custodiant: et contra diabólicos semper tueántur incúrsus.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Tvoje sviatosti, Pane, nech nás chránia: a vždy bránia proti diabolským útokom.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.