(4V2-O) Orácia: Z nedele X. po Turícach
Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et miserándo maniféstas: multíplica super nos misericórdiam tuam; ut, ad tua promíssa curréntes, cœléstium bonórum fácias esse consórtes.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý všemohúcnosť svoju prejavuješ najviac tým, že odpúšťaš a zmilúvaš sa: rozmnož nad nami milosrdenstvo svoje; a nás, ktorí náhlime sa za tvojimi prisľúbeniami, učiň účastnými na nebeských daroch.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.