(8EU-O) Orácia: Z nedele I. po Turícach
Deus, in te sperántium fortitúdo, adésto propítius invocatiónibus nostris: et, quia sine te nihil potest mortális infírmitas, præsta auxílium grátiæ tuæ; ut, in exsequéndis mandátis tuis, et voluntáte tibi et actióne placeámus.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, sila dúfajúcich v teba, vyslyš milostivo naše volania: a keďže bez teba nič nezmôže slabosť smrteľníkov, dopraj pomoc svojej milosti; aby v plnení prikázaní tvojich ľúbili sme sa tebe aj vôľou aj skutkom.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.