(0NN-O) Orácia: Zo sviatku Božieho Tela
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári; ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus:

Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý v predivnej Sviatosti Oltárnej zanechal si nám pamiatku umučenia svojho: dopraj, prosíme; aby sväté tajomstvá Tela a Krvi tvojej uctievali sme tak, žeby skusovali sme stále v sebe ovocie vykúpenia tvojho:

Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.