(8C1-O) Orácia: Zo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Deus, qui nobis in Corde Fílii tui, nostris vulneráto peccátis, infinítos dilectiónis thesáuros misericórditer largíri dignáris: concéde, quǽsumus; ut, illi devótum pietátis nostræ præstántes obséquium, dignæ quoque satisfactiónis exhibeámus offícium.

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý v Srdci Syna svojho, zranenom našimi hriechmi, ráčil si nám milostivé uštedriť nekonečné poklady lásky: udeľ, prosíme; aby vzdávajúc mu, zbožný hold svojej oddanosti, splnili sme tým aj povinnosť hodného zadosťučinenia.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.