(8C1-S) Sekréta: Zo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Réspice, quǽsumus, Dómine, ad ineffábilem Cordis dilécti Fílii tui caritátem: ut quod offérimus sit tibi munus accéptum et nostrórum expiátio delictórum.

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Pohliadni, prosíme, Pane, na nevýslovnú lásku Srdca svojho milovaného Syna: aby to, čo obetujeme, bolo tebe príjemným darom a sotretím našich hriechov.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.