(4NX-O) Orácia: Z nedele II. po Veľkej noci
Deus, qui in Fílii tui humilitáte jacéntem mundum erexísti: fidélibus tuis perpétuam concéde lætítiam; ut, quos perpétuæ mortis eripuísti cásibus, gaudiis fácias pérfrui sempitérnis.

Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý uponížením Syna svojho pozdvihol si padnutý svet: veriacim svojim uder večnú radosť; aby tým, ktorých vytrhol si z pádov do večnej smrti, dal si požívať večné slasti.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh. Po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.