(4NX-S) Sekréta: Z nedele II. po Veľkej noci
Benedictiónem nobis, Dómine, cónferat salutárem sacra semper oblátio: ut, quod agit mystério, virtúte perfíciat.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Spasiteľné požehnanie. Pane, nech nám prináša stále svätá obeta: aby to, čo predstavuje v tajomstve, dokonala svojou mocou.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh. Po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.