(08B-O) Orácia: Z nedele veľkonočnej
Deus, qui hodiérna die per Unigénitum tuum æternitátis nobis áditum, devícta morte, reserásti: vota nostra, quæ præveniéndo aspíras, étiam adjuvándo proséquere.

Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý dnešného dňa skrze Jednorodeného svojho po premožení smrti otvoril si nám bránu večnosti: prosby naše, ktoré vopred vnukáš, svojou pomocou aj sprevádzaj.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a
kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.