(52D-O) Orácia: Z nedele II. Umučenia (z Kvetnej nedele)
Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno generi, ad imitandum humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súmere et crucem subíre fecísti: concéde propítius; ut et patiéntiæ ipsíus habére documénta et resurrectiónis consórtia mereámur.

Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Všemohúci večný Bože, ktorý Spasiteľovi nášmu dal si vziať na seba telo a podstúpiť smrť kríža, aby ľudské pokolenie malo príklad pokory, hodný nasledovania: dopraj milostivo, aby zaslúžili sme si mať aj príklad na jeho trpezlivosti aj účasť na jeho vzkriesení.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a
kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.