(XUG-P) Postkomúnia: Z nedele I. po Deviatniku (z nedele Sexagézimy)
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, tibi étiam plácitis móribus dignánter deservíre concédas.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Skrúšení prosíme teba, všemohúci Bože: aby tým, ktorých zotavuješ svojimi sviatosťami, udelil si aj príhodnými mravmi slúžiť tebe.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.