(8WL-O) Orácia: Z vigílie Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie (14. augusta)
Deus, qui virginálem aulam beátæ Maríæ, in qua habitáres, elígere dignátus es: da, quǽsumus; ut, sua nos defensióne munitos, iucúndos fácias suæ interésse festivitáti:

Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý panenské lono blahoslavenej Márie ráčil si zvoliť za svoj príbytok: daj, prosíme: aby my, chránení jej obranou, radostne mohli sme sa zúčastniť na jej slávnosti:

Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.