(8WL-S) Sekréta: Z vigílie Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie (14. augusta)
Múnera nostra, Dómine, apud cleméntiam tuam Dei Genetrícis comméndet orátio: quam idcírco de præsénti sǽculo transtulísti; ut pro peccátis nostris apud te fiduciáliter intercédat.

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Dary naše, Pane, nech do láskavosti tvojej odporúča prímluva Rodičky Božej; ktorú preniesol si s tohto sveta preto, aby u teba s dôverou prihovárala sa za naše hriechy.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.