(8WL-P) Postkomúnia: Z vigílie Nanebovzatia Blahoslavenej Panny Márie (14. augusta)
Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genetrícis festivitátem prævénimus; intercessiónis eius auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus.

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Udeľ, milosrdný Bože, pomoc našej krehkosti: aby my, ktorí slávime svätvečer sviatku Rodičky Božej, pomocou jej prímluvy povstali sme zo svojich nepravostí.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.