(05Y-O) Orácia: Zo sviatku narodenia Blahoslavenej Panny Márie (8. septembra)
Fámulis tuis, quǽsumus, Dómine, coeléstis grátiæ munus impertíre: ut, quibus beátæ Vírginis partus éxstitit salútis exórdium; Nativitátis eius votíva sollémnitas pacis tríbuat increméntum.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Služobníkom svojim, prosíme, Pane, udeľ dar nebeskej milosti: aby tým, ktorým pôrod blahoslavenej Panny stal sa počiatkom spásy, pamätná slávnosť jej Narodenia priniesla rozmnoženie pokoja.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.