(WC0-S) Sekréta: Zo spomienky všetkých zosnulých veriacich [I. omša] (2. novembra)
Hóstias, quǽsumus, Dómine, quas tibi pro animábus famulórum famularúmque tuárum offérimus, propitiátus inténde: ut, quibus fídei christiánæ méritum contulísti, dones et præmium.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Na obetné dary, ktoré prinášame tebe, Pane, za duše služobníkov a služobníc tvojich, prosíme, milostivý shliadni: a tým, ktorým si daroval zásluhu kresťanskej viery, daj aj odmenu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.