(6IF-O) Orácia: Zo sviatku obetovania Blahoslavenej Panny Márie (21. novembra)
Deus, qui beátam Maríam semper Vírginem, Spíritus Sancti habitáculum, hodiérna die in templo præsentári voluísti: præsta, quǽsumus; ut, eius intercessióne, in templo glóriæ tuæ præsentári mereámur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et
regnat in unitáte ejúsdem Spíritus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý chcel si, aby blahoslavená Mária, vždy Panna, príbytok Ducha Svätého, dnešného dňa bola obetovaná v chráme: udeľ, prosíme; aby na jej prímluvu zaslúžili sme si byť predstavení v chráme tvojej slávy.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote tohože Ducha po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.