(ARE-O) Orácia: Za duchovenstvo
Omnípotens sempitérne Deus, cujus Spíritu totum corpus Ecclésiæ sanctificátur et régitur: exaúdi nos pro univérsis ordínibus supplicántes; ut, grátiæ tuæ múnere, ab ómnibus tibi grádibus fidéliter serviátur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Všemohúci večný Bože, ktorý svojím Duchom posväcuješ a spravuješ celé telo svojej Cirkvi: vyslyš nás, skrúšene prosiacich za všetky stavy duchovenstva; aby všetky stupne pomocou tvojej milosti verne slúžily tebe.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote tohože Ducha po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.