(ZPZ-S) Sekréta: Za spoločnosť (spolok a rodinu)
Súscipe, quǽsumus, omnípotens Deus, oblatiónem nostræ devotiónis: et, per virtútem hujus sacraménti, fámulos tuos a cunctis adversitátibus prótege.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prijmi, prosíme, všemohúci Bože, našu zbožnú obetu: a silou tejto sviatosti ochraňuj služobníkov svojich pred všetkými protivenstvami.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.