(713-S) Sekréta: Za svornosť v rodine (v spoločnosti, v obci)
His sacrifíciis, Dómine, quǽsumus, concéde placátus: ut qui própriis orámus absólvi delictis, non gravémur extérnis.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Týmito obetnými darmi usmierený, Pane, prosíme, dožič: aby my, ktorí prosíme za odpustenie vlastných vín, nezaťažovali sme sa cudzími.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.