(2C8-O) Orácia: V každom súžení
Ne despícias, omnípotens Deus, pópulum tuum in affictióne clamántem: sed propter glóriam nóminis tui, tribulátis succúrre placátus.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
  Neopovrhni, všemohúci Bože, svojim ľudom, volajúcim v úzkosti: ale nám, sužovaným, pre slávu svojho mena pospiechaj dobrotivo na pomoc.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.