(2C8-S) Sekréta: V každom súžení
Súscipe, Dómine, propitius hóstias, quibus et te placári voluísti, et nobis salútem poténti pietáte restítui.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prijmi, Pane, milostivo obetné dary, ktorými chcel si aj ty byť usmierený, aj nám mocnou svojou dobrotivosťou obnoviť spásu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.