(2C8-P) Postkomúnia: V každom súžení
Tribulatiónem nostram, quǽsumus, Dómine, propítius réspice: et iram tuæ indignatiónis, quam juste merémur, avérte.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Na naše súženie, prosíme, Pane, shliadni milostivo: a odvráť od nás hnev svojho rozhorčenia, ktorý podľa spravodlivosti zasluhujeme.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.