(W61-S) Sekréta: Za vyjasnenie
Prævéniat nos, quǽsumus, Dómine, grátia tua semper et subsequátur: et has oblatiónes, quas pro peccátis nostrisnómini tuo consecrándas deférimus, benígnus assúme; ut, per intercessiónem Sanctórum tuórum, cunctis nobis profíciant ad salútem.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nech nás, prosíme, Pane, milosť tvoja vždy predchádza a nasleduje: a tieto dary, ktoré prinášame za svoje hriechy na posvätenie mena tvojho, láskavo prijmi; aby na orodovanie tvojich Svätých nám všetkým prispievaly ku spáse.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.