(5XK-O) Orácia: V pokušení a súžení
Deus, qui justíficas ímpium, et non vis mortem peccatóris, majestátem tuam supplíciter deprecámur: ut fámulos tuos, de tua misericórdia confidéntes, cælésti prótegas benígnus auxílio, et assídua protectióne consérves; ut tibi júgiter famuléntur, et nullis tentatiónibus a te separéntur.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý ospravedlňuješ bezbožníka a nechceš smrť hriešnikovu, skrúšene vzývame tvoju velebnosť: ochraňuj dobrotivo nebeskou pomocou svojich služobníkov, dúfajúcich v tvoje milosrdenstvo, a zachovávaj ich ustavičnou ochranou; aby stále slúžili tebe a nijaké pokušenie neodlúčilo ich od teba.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.