(VST-P) Postkomúnia: Za odohnanie zlých myšlienok

Deus, qui illúminas omnem hóminem veniéntem in hunc mundum: illúmina, quǽsumus, corda nostra grátiæ tuæ splendóre; ut digna ac plácita majestáti tuæ cogitáre semper, et te sincére dilígere valeámus.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý osvecuješ každého človeka, prichádzajúceho na tento svet: osvieť, prosíme, srdcia naše žiarou svojej milosti; aby mohli sme vždy myslieť na to, čo je dôstojné a príjemné tvojej velebnosti, a úprimne milovať teba.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.