(GNV-O) Orácia: Za lásku k blížnemu
Deus, qui diligéntibus te facis cuncta prodésse: da córdibus nostris inviolábilem tuæ caritátis afféctum: ut desidéria, de tua inspiratióne concépta, nulla possint tentatióne mutári.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý spôsobuješ, že teba milujúcim všetko osoží: naplň naše srdcia neoblomným citom svojej lásky; aby túžby, vzniklé z tvojho vnuknutia, nemohly sa zmeniť nijakým pokušením.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.