(EOR-P) Postkomúnia: Zo sviatku očisťovania Bl. Panny Márie (Hromnice) (2. februára)
Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine contulísti, intercedénte beáta María semper Vírgine, et præsens nobis remédium esse fácias et futúrum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prosíme, Pane, Bože náš: aby presväté tajomstvá, ktoré ustanovil si na zabezpečenie našej spásy, na prímluvu blahoslavenej Márie, vždy Panny, učinil si pre nás liekom tak časným, ako i večným.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.