(D01-P) Postkomúnia: Zo sviatku sv. Štefana, kráľa a vyznávača (2. septembra)
Refécti cibo, potúque cælésti, Deus noster, te súpplices exorámus: ut in cujus hæc commemoratióne percépimus, ejus muniámur et précibus.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Dopraj, prosíme, všemohúci Bože: aby s náležitou oddanosťou nasledovali sme vieru blahoslaveného Štefana, Vyznavača tvojho, ktorý pre šírenie tejže viery zaslúžil si dôjsť z pozemského kráľovstva do slávy kráľovstva nebeského.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.