(7N2-S) Sekréta: Zo stredy adventných kántrových dní
Acépta tibi sint, quǽsumus, Dómine, nostra ieiúnia: quæ et expiándo nos tua grátia dignos effíciant, et ad sempiterna promíssa perdúcant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nech sa tebe, Pane, prosíme, ľúbia naše pôsty: ktoré očistením z tvojej milosti nech nás učinia aj hodnými aj nech nás privedú k večným prísľubom.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.