(1UY-O) Orácia: Zo soboty adventných kántrových dní II.
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui sub peccáti iugo et vetústa servitúte deprímimur; exspectáta unigéniti Fílii tui nova nativitáte liberémur:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
  Dopraj, prosíme, všemohúci Bože: aby sme my, ktorých tlačí jarmo hriechu zo starého otroctva, očakáva ným novým narodením tvojho jednorodeného Syna boli oslobodení.
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.