(1UY-O) Orácia: Zo soboty adventných kántrových dní III.
Indígnos nos, quǽsumus, Dómine, fámulos tuos, quos actiónis própriæ culpa contrístat, unigéniti Fílii tui advéntu lætífica:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nás, svojich nehodných služobníkov, ktorých zarmucuje vina našich hriechov, prosíme, Pane: poteš príchodom svojho jednorodeného Syna:
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.