(4J6-O) Orácia: Zo sviatku sv. Kataríny, panny a mučenice (25. novembra)
Deus, qui dedísti legem Móysi in summitáte montis Sínai, et in eódem loco per sanctos Angelos tuos corpus beátæ Catharínæ Vírginis et Mártyris tuæ mirabíliter collocásti: præsta, quǽsumus; ut, eius méritis et intercessióne, ad montem, qui Christus est, perveníre valeámus.
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý si odovzdal Mojžišovi zákon na temeni vrchu Sinai a na tomže mieste skrze svojich svätých Anjelov zázračne si umiestil telo blahoslavenej Kataríny, Panny a Mučenice svojej: udeľ, prosíme; aby pre jej zásluhy a orodovanie mohli sme sa dostať na vrch, ktorým je Kristus:
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.