(5CR-S) Sekréta: Zo sviatku sv. Jána, apoštola a evanjelistu (27. 12)
Súscipe, Dómine, múnera, quæ in eius tibi sollemnitáte deférimus, cuius nos confídimus patrocínio liberári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prijmi, Pane, dary, ktoré prinášame tebe na sviatok toho, pod ktorého ochranou dúfame, že budeme vyslobodení.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.