➀ Štvrtok turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes
Duch Svätý je sila apoštolov - aj naša. Diakon Filip (i sv. Vavrinec bol diakonom) a apoštolovia šíria kráľovstvo Kristovo mocou Ducha Svätého (lekcia, evanj.). Nosíme v sebe Ducha Svätého a máme teda aj konať skutky ducha.

Spevy a modlitby sú prevzaté Z omše turíčnej nedele, čítania sú vlastné. Druhá orácia, sekréta a postkomúnia (V.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.