㎝ Spomienka sv. Víta, Modesta a Krescencie, mučeníkov. Commemoratio ss. Viti, Modesti atque Crescentiæ, martyrum

Dňa 15.06.2024
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Jún

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Poníženosť je základom všetkých čností. - Víta, syna popredného pohana na Sicílii, kresťansky vychoval a pokrstil jeho učiteľ Modestus s manželkou Krescenciou, pestúnkou Vítovou. Všetci traja zomreli spolu za Krista asi r. 305. Pochovaní boli pôvodne v Ríme. Relikvie sv. Víta dostaly sa na rozličné miesta. Jeho rameno priniesol sv. Václav do Prahy, kde postavili na jeho česť chrám sv. Víta. Karol IV. získal celé jeho telo. Sv. Vít je jeden zo štrnástich sv. pomocníkov. Vzývajú ho proti ohňu a blesku.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.