㎝ Spomienka Blahoslavenej P. Márie Karmelskej. In Commemoratione Beatæ Mariæ Virgine de Monte Carmelo

Dňa 16.07.2024
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Júl

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Škapuliar, ochranný plášť Panny Márie. - Rehoľa karmelitánov, ktorej kolískou je vrch Karmel, posvätený modlitbami proroka Eliáša, ďakuje dnes svojej Patrónke a Ochrankyni za všetky milosti, ktoré členovia tejto rehole obsiahli na jej prímluvu. Tento deň stal sa r. 1587 sviatkom karmelitánov a r. 1726 rozšírila ho Cirkev pre všetkých veriacich, ktorí sv. škapuliarom, ako odznakom Matky Božej, stávajú sa účastní na jej materinskej ochrane.

S radostným rozochvením začíname sláviť sv. omšu na česť P. M. Karmelskej (intr.), pozdravujeme ju ako Matku Ježišovu (evanjelium), prosiac ju o prihovorenie (ofert., kom.). V lekcii obdivujeme jej bohaté čnosti a ochotu pomáhať nám.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.