㎝ Spomienka sv. Symforózy a jej sedem synov, mučeníkov. Commemoratio ss. Symphorosæ et septem filiorum eius, martyres

Dňa 18.07.2024
Pridal Guardián
Kategórie: Proprium de sanctis, Júl

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Symforóza, manželka sv. mučeníka Getília, obsiahla mučenícku korunu so svojimi siedmimi synmi okolo r. 138 v Tivoli za cisára Tibéria.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.