㎝ Spomienka sv. synov Machabejských, mučeníkov. Commemoratio ss. Machabæorum, martyrum

Dňa 01.08.2024
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. bratia Machabejskí podstúpili spolu s matkou mučenícku smrť za Antiocha Epifana pre vernosť k zákonu Božiemu. Ich ostatky sú v kostole sv. Petra v okovách a spomienka na nich pripadá na dnes.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.