㎝ Spomienka sv. Tryfona, Respícia a Nymfy, panny, mučeníkov. Commemoratio ss. Tryphonis, Respicii et Nymphæ, virginis, martyrum

Dňa 10.11.2024
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Tryfon a Respícius. Umreli ako mučeníci v Nicei r. 250. - Sv. Nymfa, panna, umrela v 4. storočí ako mučenica v Palerme. Relikvie všetkých troch mučeníkov uložili v rímskom štáciovom chráme sv. Tryfona (štácia v sobotu po Popolcovej strede). Keď sa však Stádový chrám sv. Tryfona rozpadol, relikvie všetkých preniesli do blízkeho chrámu sv. Augustína; od tých čias tu sa vykonáva aj štácia.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.