㎝ Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Blasii, episcopi et martyris

Dňa 03.02.2030
Pridal GuardiánJeho smrť prináša nám uzdravenie. Bol biskupom v Sebaste (Armenia) vykonal mnoho zázrakov, medzi iným zachránil istého chlapca od nebezpečenstva zadrhnutia. Pre svedectvo za Krista sťali mu hlavu asi roku 316. Hrob má v Paríži. Prislúcha medzi štrnástich sv. pomocníkov a je ochrancom pred nemocami hrtana. Preto dnes kňaz posviaca dve sviece, dotýka sa nimi hrdla veriacich a dáva požehnanie týmito slovami: „Na prímluvu sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, Boh nech chráni teba od choroby hrdla a od každého iného zla.“

Koruna slávy je odmenou za svedectvo. - Túto omšu opanúva myšlienka odmeny za mučenícku vernosť, preto prevláda v nej určitý radostný tón. Vo vedomí tejto radosti povolávame celú oslávenú a bojujúcu Cirkev, aby chválila Boha. Na tejto oslave sa majú zúčastniť všetky složky Cirkvi, najmä kňažstvo, ku ktorému prislúcha i náš mučeník (intr.). Z utrpenia za Krista vyviera bohatý prameň potechy (lekc.). Kristus je kráľom mučeníkov, ktorý prvý kráča krížovou cestou (evanj.). V spoločenstve pomazaného veľkňaza Kristovho zapojujeme sa i my do obety kríža (ofert.), ktorú prežívame v povedomí prítomnosti Kristovej a prijímame odmenu obetného stola Spasiteľovho (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.