Udalosti od 15.05.2022

  • Dňa 15.05.2022
    Buďme duchom ako dietky. Pôvodne bol remešským kanonikom. Tejto hodnosti sa zriekol a venoval sa výchove mládeže. Na tento cieľ založil laickú rehoľu „Bratov kresťanských škôl“. Zomrel v Rouene 7. apr. 1719. Pochovaný je v materskom kláštore rehole pri Bruseli v Belgicku.
2 242 05-15-2022