➁ Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten

Dňa 18.09.2022
Pridal GuardiánKristus, náš Oživovateľ v sviatosti krstu a pokánia.- Matka - vdova oplakáva mŕtveho syna, Cirkev oplakáva hriešnikov. Spasiteľ oživuje syna matky-vdovy a vlieva nový život do mŕtvych údov Cirkvi. Cítime svoju hriešnosť a vzdycháme k nášmu Pomocníkovi (intr.). Apoštol pokračuje v predmete predošlej nedele: máme žiť podľa ducha, a nie podľa tela (lekcia). Vzkriesenie nairnského mládenca je obrazom sviatosti krstu a pokánia (evanj.). Spievame vďaku Spasiteľovi za milosť duchovného vzkriesenia (ofert.). Eucharistia je oživujúcim pokrmom duše (kom.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.