➀ Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa. D. N. Iesu Christi Regis
Ty si Kráľ slávy, Kriste! (Ambroz. hymnus.) - Pius XI. vhodne zavŕšil jubilejný rok 1925 ustanovením tohto významného sviatku, ktorý hlása svetu, že kráľovstvo Kristovo majú ochotne uznať národy a jednotlivci. Nariadil v tento deň zasvätenie celého ľudského pokolenia najsv. Srdcu Ježišovmu. Aj my sa pripojujeme k nebeským zástupom, ktoré oslavujú svojho Kráľa (intr.). Sv. Pavol rozvádza základy kráľovskej hodnosti Kristovej: je jednorodeným Synom Otcovým, prvorodeným medzi stvoreniami. Vykupiteľom ľudského pokolenia, hlavou Cirkvi, svojho mystického tela (lekc.). Kristus sa priznáva k svojej kráľovskej hodnosti pred zástupcom veľríše rímskej (ev.). Kráľovstvo Kristovo je neobmedzené, ale je kráľovstvom lásky a pokoja.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.