➂ Sv. Kataríny, panny a mučenice. S. Catharinæ, virginis et martyris
Chceme dôjsť na vrch, ktorým je Kristus (or.). - Nadaná a vzdelaná alexandrínska panna, osvietená Duchom Svätým, presvedčila najmúdrejších pohanských filozofov o pravde kresťanskej; odsúdená bola na smrť kolesom. Keď sa však koleso zlomilo, bola sťatá asi r. 305. Anjeli preniesli jej telo na vrch Sinai (or.), kde spočíva v kláštore, jej zasvätenom.

Jej život a smrť sú svedectvom za Krista. - Bez strachu pred mocnými tohto sveta (intr.), pevne dôverujúc v pomoc Božiu (lekáa), kračala v ústrety Kristovi (evanj.), ktorý vďačne prijal obetu jej čistého života (ofert.); s ním zvíťazila nad nepriateľmi (kom.). Je verným obrazom Cirkvi Kristovej a vzorom každému kresťanovi.

Svätý Augustín povedal: “Miluj vedu, ale ešte viac cnosť.» Túto radu sv. učiteľa cirkevného plnila dávno pred ním skvele sv. Katarína, ktorej blahoslavenú pamiatku svätá cirkev dnes oslavuje a ktorú Gréci nazývajú p o vždy čistou.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.