➂ Sv. Silvestra, opáta. S. Silvestri, abbatis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.„Som, čo bol tento (mŕtvy), čo je on, ja budem“. - Pri pohľade na rozkladajúcu sa mŕtvolu svojho pokrvného natoľko ho ovládla myšlienka pominuteľnosti, že opustil svet a utiahol sa do samoty (or.). So spoločníkmi rovnakého smýšľania žil podľa pravidiel sv. Benedikta a založil odvetvie benediktínskej rehole, tzv. silvestriánov. Umrel r. 1267 vo Fabríáne (Taliansko). Pochovaný je v prvom kláštore rehole na Monte Fano.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.