• Dňa 27.05.2024
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
 • Dňa 27.05.2025
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
 • Dňa 27.05.2026
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
 • Dňa 27.05.2027
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
 • Dňa 27.05.2028
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
 • Dňa 27.05.2029
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
 • Dňa 27.05.2030
  Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára Justína I. v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu proti ariánom, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo, a preto ho dal Teodorich po príchode do Raveny uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.
7 210 2710 eventsc6fd8996a7c7e0c837b3f19c527fd94b

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.