• Dňa 05.01.2025
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
 • Dňa 05.01.2026
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
 • Dňa 05.01.2027
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
 • Dňa 05.01.2028
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
 • Dňa 05.01.2029
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
 • Dňa 05.01.2030
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
 • Dňa 05.01.2031
  Bol rodený Grék a žil ako eremita, kajúcnim a samotárskym životom medzi egyptskými a palestínskymi pustovníkmi, údajne dokonca na Karmelu, známom ako „Máriino úpätie“. Do Ríma prišiel počas Hadriánovho prenasledovania a stal sa vplyvným členom tamojšej kresťanskej komunity. V roku 125 bol zvolený za nástupcu Sixta I. Ako ôsmy pápež okrem iného nariadil zachovávanie pôstu pred Veľkou nocou, zaradil do omše na niektoré dni spev „Gloria“ a zaviedol tri omše na sviatok Narodenia Pána (líšili sa čítaniami z Písma). Polnočná oslava Narodenia Pána, ranná na pamiatku pastierov a ďalšia zameraná na naše vykúpenie, ktoré bolo dôvodom tohto narodenia. Zažil mnoho utrpení a hovorí sa, že bol zabitý neďaleko Ríma. Niektorí spochybňujú jeho mučeníctvo s názorom, že mučeník bol druhou osobou toho istého mena.
7 210 994 events479c599f8e49580cc65db20a8c322de2

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.