➂ Sv. Gregora Naziánskeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Gregorii Nazianzeni, episcopi, confessoris et ecclesiae doctor

Dňa 09.05.2019
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sväté priateľstvo. - Narodil sa v Nazianze asi r. 329. So sv. Bazilom (sviatok 14. júna) spájalo ho úzke priateľstvo. R. 360 stal sa kňazom, r. 372 biskupom v Sasime, r. 379 v Carihrade. S veľkým úspechom bojoval proti ariánom. Od r. 383 žil v samote, venujúc sa výlučne duchovnému životu a teológii, za čo dostal čestný titul „Theologos“ (bohovedec). Zomrel okolo r. 390. Jeho telo uložili v 10. storočí v Apostoloione (kostol apoštolov) v Carihrade.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.