㎝ Spomienka sv. Alexandra I., pápeža a mučeníka; Evencia a Teodula, mučeníkov; Juvenála, biskupa a vyznávača. Commemoratio ss. Alexandri, Eventii et Theoduli, martyrum. ac Iuvenalis, episcopis. et confessari


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Toto sú traja mučeníci, ktorí boli pochovaní pri ceste Nomenthal. Všetko ostatné je nezaručené. Podľa menej spoľahlivej správy boli duchovní a Alexander bol podľa niektorých možno biskup. To by ľahšie vysvetľovalo skutočnosť, že ho niektorí životopisci považujú za pápeža Alexandra I. (109-119), ktorý mohol byť popravený a pochovaný na tom istom mieste. Svoju úlohu zohral aj ten istý pamätný deň, ale jeho smrť nastala o viac ako storočie skôr, ako uvádza martyrológia pri týchto mučeníkoch. Pápež Alexander I. patrí medzi mučeníkov, ktorí sú spomínaní v kánone po premenení (Nobis quoque). Legenda uvádza Eventiusa a Theodula, ktorí zomreli okolo r. 117, ako Alexandrových pomocníkov, ktorí boli prinajmenšom diakonmi. Ďalej živo opisuje mučeníctvo za vieru. Hovorí sa, že starcov Eventa a Alexandra hodili pred Teodulom do rozpálenej pece, aby ich trápenie oslabilo jeho vieru, ale on k nim prišiel a žiar pece im neuškodil. Aurelián preto prikázal sťať Evencia a Teodula a Alexandra prebodnúť, pričom začal s prebodávaním jeho končatín. Svätý Juvenal je uctievaný ako prvý biskup z Narni v Umbrii. Zomrel v r. 376.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.